Systemy parkingowe

Systemy parkinowe

Szlabany parkingowe

Szlabany są przeznaczone do organizacji kontrolowanego wejścia na ogrodzony teren o średnim i dużym natężeniu ruchu.

Czytaj więcej

Bariery łańcuchowe

Bariera łańcuchowa CHAIN-BARRIER przeznaczona jest do organizowania kontrolowanego wejścia na ogrodzony teren o średnim i dużym natężeniu ruchu. Umożliwia parkowanie wzdłuż firm, centrów handlowych i domów

Czytaj więcej

Bariery antywandalowe przesuwne

Bariera antywandalowa BARRIER PROTECTOR  ma kontrolować wejście na dziedziniec w dzielnicach mieszkaniowych, obiektach przemysłowych, a także ograniczać podróże po ulicach partnerstw ogrodowych. Stalowa obudowa przeciwwłamaniowa niezawodnie chroni mechanizmy ochronne przed nielegalnymi działaniami, uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami otoczenia. Wzmocniony wysięgnik, spawany z profili stalowych, porusza się w pozycji poziomej i nie ma żadnych słabych punktów. Jako łączniki konstrukcji stosuje się sprzęt wykonujący antywłamaniowe wykonanie, którego cechą jest niemożność demontażu za pomocą konwencjonalnych narzędzi i technik.

Czytaj więcej

Słupki blokady wjazdu

Parkowanie wzdłuż firm, centrów handlowych i domów.

Czytaj więcej