Pomosty przeładunkowe

Pomosty przeładunkowe

Tam gdzie potrzebny jest szybki załadunek i wyładunek towaru
Jeśli w magazynie niemożliwe jest zainstalowanie rampy wyrównawczej, stosuje się składne mechaniczne pomosty przeładunkowe – stałe lub przesuwane

Korzyści

Optymalizacja procedur roboczych

Rampy przeładunkowe umożliwiają wózkom widłowym szybki i bezproblemowy załadunek/rozładunek samochodów ciężarowych.

Szeroki wybór modeli

Szeroka oferta ramp przeładunkowych umożliwia wybór najkorzystniejszego rozwiązania dla każdej firmy.

Pomost przeładunkowy przesuwny

Pomosty przesuwne służą do organizacji miejsc załadunku i rozładunku, montowane są na otwartej rampie, kompensując, w zależności od modelu, różnicę wysokości (do 360 mm) między rampą a karoserią. Mosty są zaprojektowane do interakcji z samochodami, które mają w przybliżeniu taką samą wysokość, która różni się od wysokości pochylni.

Czytaj więcej

Pomost przeładunkowy stacjonarny

Pomosty stacjonarne służą do organizacji miejsc załadunku i rozładunku, montowane są na otwartej rampie, kompensując, w zależności od modelu, różnicę wysokości (do 360 mm) między rampą a karoserią. Mosty są zaprojektowane do interakcji z samochodami, które mają w przybliżeniu taką samą wysokość, która różni się od wysokości pochylni.

Czytaj więcej

Pomost przeładunkowy przenośny

Przenośne mosty serii MT służą do organizowania operacji ładowania i rozładowywania w przypadku, gdy przepływ produktów nie jest zbyt duży i nie ma potrzeby instalowania stacjonarnego doku. Mosty są przeznaczone do użytku z samochodami, które mają w przybliżeniu taką samą wysokość, która powinna być większa niż poziom rampy. Przenośne pomosty montowane są między rampą a nadwoziem samochodu, kompensując różnicę wysokości do 240 mm. Przenoszenie mostu do niezbędnego miejsca odbywa się za pomocą ładowarki. Przenośne mostki DoorHan spełniają wymagania normy DIN EN1398 i posiadają certyfikaty zgodności.

Czytaj więcej